7/17/17

Microsoft Office 2013-2016 C2R Install 5.9.7 - Phần mềm tùy chỉnh bản cài đặt Office 2016

Ở phiên bản Office 2016 Microsoft đã bỏ đi tùy chọn tùy chỉnh các phần mềm cài đặt của Office khiến ta phải cài đặt cả những phần mềm mà chúng ta không cần đến dẫn tới nặng máy không cần thiết.


Ratiborus đã tạo ra một phần mềm giúp tùy chỉnh cài đặt Office 2016. Không chỉ giúp tùy chỉnh cài đặt Office mà phần mềm còn giúp tải Microsoft Office mà kiêm luôn cả công cụ Crack luôn :D
Khi sử dụng phần mềm, trong bảng Main bạn hãy chọn những phần mềm mình muốn cài và bỏ chọn tất cả những phần mềm không muốn dùng đến và chọn cả ngôn ngữ bạn sẽ cài vào nữa nhé. Sau đó, trong phần Architecture bạn hãy chọn X86 cho Windows 32bit và X64 cho Windows 64bit. Tiếp theo click vào Use off-line installer và chọn vị trí file cài đặt Office đã giải nén và nhấn vào Install Office là xong.


Download Microsoft Office C2R install