7/14/17

Share bộ bản quyền phần mềm Adobe CS6


Share bộ bản quyền phần mềm Adobe CS6 (toàn bộ sản phẩm của CS6)

Bạn sẽ không phải crack nữa, mình chắc chắn đó, bản quyền UPDATE thỏa mái :D
Bước 1: Vào link này để tải soft mà các bác muốn tải
Bước 2: Trong quá trình tải, hãy đăng ký cho mình một tài khoản Adobe - bạn sẽ cần đến nó để kích hoạt tài khoản và sau đó lấy key cho phần mềm mà các bạn đang down.

KEY THEO GÓI PHẦN MỀM
-----------------------------------------------
CS6 Design Standard

 • Photoshop CS6
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6

Key:
Windows: 1408-1551-7746-1230-1606-3819
Mac: 1408-0923-5852-7233-9858-6163
-----------------------------------------------
CS6 Design & Web Premium

 • Photoshop CS6 Extended
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Acrobat X Pro
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6
 • Fireworks CS6


Key:
Windows: 1543-1629-9495-4496-3504-3227
Mac: 1543-0044-1398-4731-9571-1123
-----------------------------------------------
CS6 Production Premium

 • Adobe Premiere Pro CS6
 • After Effects CS6
 • Photoshop CS6 Extended
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6 Bridge CS6
 • Prelude CS6
 • Illustrator CS6
 • Encore CS6
 • Flash Professional CS6
 • Media Encoder CS6

Key:
Windows: 1328-1510-8572-2936-9669-5797
Mac: 1328-0128-1741-7178-5800-0268
-----------------------------------------------
CS6 Master Collection

 • Photoshop CS6 Extended
 • Illustrator CS6
 • InDesign CS6
 • Acrobat X Pro
 • Flash Professional CS6
 • Flash Builder 4.6 Premium Edition
 • Dreamweaver CS6
 • Fireworks CS6
 • Adobe Premiere Pro CS6
 • After Effects CS6
 • Adobe Audition CS6
 • SpeedGrade CS6
 • Adobe Prelude CS6
 • Encore CS6
 • Bridge CS6
 • Media Encoder CS6

Key:
Windows: 1325-1605-7197-6687-3810-3419
Mac: 1325-0649-7811-4978-7504-1029
-----------------------------------------------
KEY TỪNG ỨNG DỤNG
Key Photoshop CS6 Extended
Windows: 1330-1565-9963-8317-9679-4859
Mac: 1330-0344-5078-1445-2091-4683
-----------------------------------------------
Key Illustrator CS6
Windows: 1034-1505-1959-4345-4552-3350
Mac: 1034-0185-7549-7620-6592-2578
-----------------------------------------------
Key Dreamweaver CS6
Windows: 1192-1619-8075-7381-8072-8056
Mac: 1192-0974-3639-4481-2956-0229
-----------------------------------------------
Key Premiere Pro CS6
Windows: 1132-1574-8953-2784-0165-6423
Mac: 1132-0505-5936-6423-2707-5968
-----------------------------------------------
Key After Effects CS6
Windows: 1023-1201-4558-7208-9934-9544
Mac: 1023-0901-7911-1484-4606-6095
-----------------------------------------------
Key Flash Professional CS6
Windows: 1302-1407-5245-0198-8200-7078
Mac: 1302-0632-8658-9969-0739-6932
-----------------------------------------------
Key InCopy CS6
Windows: 1036-1194-6851-3218-6165-4394
Mac: 1036-0956-7799-8529-2916-9365
-----------------------------------------------
Key Acrobat XI
Windows: 1118-1221-3039-1733-7589-8487
Mac: 1118-0664-3482-7425-7356-1691
-----------------------------------------------
Bước 3: Cài đặt phần mềm, đăng nhập theo tài khoản bạn đã tạo ở trên sau đó nhập key để kích hoạt.
Thân ái!
cám ơn bạn Lê Đình Khánh Lâm đã chia sẻ bộ phần mềm này trên Facebook